Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn

1. Trưởng ban:

- Đồng chí Nguyễn Lương Hiên - Bí thư Đảng ủy xã

2. Các phó Trưởng ban:

- Đồng chí Nông Thị Tuần - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban thường trực

3. Các ủy viên:

- Đồng chí Đỗ Văn Kiên - Phó Chủ tịch HĐND xã

- Đồng chí Nguyễn Đức Quyến - Phó Chủ tịch UBND xã

- Đồng chí Bàn Quang Hưng - Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc xã

- Đồng chí Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội nông dân xã

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

- Đồng chí Bàn Văn Thanh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

- Đồng chí Bùi Thị Thùy Vân - Bí thư Đoàn thanh niên xã

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Phong - Trưởng Công an xã

- Đồng chí Trần Trung Dũng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

- Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã