Thắng Quân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến xây dựng đô thị loại IV

Với mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 và hướng đến trở thành đô thị loại IV, là trung tâm huyện lỵ, xã Thắng Quân (Yên Sơn) đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân để cho mục tiêu “kép” này.

Quyết chí ắt làm nên

Miệt mài tìm tòi những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, anh Nguyễn Cường Việt, thôn Làng Chẩu, xã Thắng Quân đã trở thành người tiên phong ...