Thắng Quân vững tin trước nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thắng Quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đời sống của nhân dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.


Mô hình vườn hồng tại thôn Minh Phong, xã Thắng Quân

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động và quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt hầu hết các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Sau 1 nhiệm kỳ, kinh tế của xã tăng trưởng khá. Xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống có năng xuất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 3.000 tấn. Quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng chè, vùng phát triển chăn nuôi, Vùng trồng rừng nguyên liệu tại từng thôn. Đặc biệt trên địa bàn xã đã phát triển các mô hình kinh tế gắn với du lịch tham quan, chụp ảnh lưu niệm như: Mô hình vườn hồng tại thôn Minh Phong, vườn thanh long tại thôn Làng Chẩu, vườn cây ăn quả của HTX Trần Quốc Quân... Hàng năm có trên 1.000 lượt người đến tham quan, chụp ảnh, học hỏi kinh nghiệm. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36,2 triệu đồng/năm, đạt 148% mục tiêu Nghị quyết. 

Ngoài ra, Thắng Quân đặt mục tiêu phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hiện tại, trên địa bàn xã có Nhà máy chế biến gỗ Woodsland, có 14 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn. Có 329 cơ sở sản xuất, dịch vụ vừa và nhỏ trên các lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, sản xuất gạch bê tông xây dựng, cơ khí… Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 36 tỷ đồng. Về cơ sở hạ tầng nông thôn, Thắng Quân đã huy động các nguồn lực theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” lắp đặt được 12,83km kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn, làm được 15,5 km đường bê tông nội đồng. Hoàn thành xây dựng 15 nhà văn hóa thôn, dự kiến đến hết năm 2020 16/ 16 thôn sẽ có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã đang gấp rút thực hiện các giải pháp, phấn đấu cuối năm 2020 sẽ cán đích nông thôn mới và hướng đến trở thành đô thị loại IV, là trung tâm huyện lỵ Yên Sơn. 


Tuyến đường tự quản “sáng-xanh-sạch-đẹp” của thôn Nông Trường, xã Thắng Quân (Yên Sơn).

Về văn hóa xã hội đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ, tu sửa trường hợp. Hiện 100% phòng học trên địa bàn đã được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. 2/3 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Xã duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hằng năm có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 80% số thôn bản đạt thôn bản văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng và công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết việc làm cho 946 lao động, giảm 309 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 5,5%.

Về quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường. Hoạt động của HĐND, UBND xã được đổi mới, phát huy hiệu quả trong lãnh đạo. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên hướng về cơ sở, nhờ đó mà những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đến gần hơn với người dân. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã được đẩy mạnh từ đó đã phát huy được hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Trong công tác xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phonh cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt Chi bộ có chuyển biến tích cực. Hàng năm không có Chi bộ yếu kém, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 113% mục tiêu nghị quyết. 

Thành tựu đã đạt được chính là những cơ sở, tiền đề vững chắc để nhân dân trên địa bàn xã Thắng Quân giữ vững niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ với nhiều khởi sắc, đưa xã phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm huyện lỵ Yên Sơn.

Theo Yenson.gov.vn

Tin cùng chuyên mục