Phụ nữ Thắng Quân chung sức xây dựng nông thôn mới

“Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ xã Thắng Quân tích cực tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các Chi hội Phụ nữ trong xã đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Thắng Quân trao "cần câu" cho hộ nghèo

Thời gian qua, xã Thắng Quân (Yên Sơn) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo. Nhiều hộ nghèo, hộ ...