Thắng Quân vững tin trước nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thắng Quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đời sống của nhân dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.

Chi bộ Nông Trường học và làm theo Bác

Những năm qua, Chi bộ Nông Trường xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, ...