Phụ nữ Thắng Quân chung sức xây dựng nông thôn mới

“Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ xã Thắng Quân tích cực tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các Chi hội Phụ nữ trong xã đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Để góp phần xây dựng nông thôn mới Chi hội phụ nữ thôn Nông Trường, xã Thắng Quân đã phát động phong trào làm đường hoa và thực hiện cuộc vận động phụ nữ nói không với rác thải nhựa.. 84 Chị em trong Chi hội đã tích cực thu gom các vỏ chai nhựa, vật liệu nhựa hư hỏng để làm thành những chậu hoa cảnh trang hoàng đường của thôn. Mỗi tháng một lần, chi hội phụ nữ  lại tổ chức một ngày lao động dọn vệ sinh đường hoa ven đường. Hiện nay tuyến đường hoa của chị em phụ nữ trong thôn đã dài trên 2km. Những việc làm thiết thực đó đã làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường, giúp thôn Nông Trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.


Phụ nữ xã Thắng Quân từng bước hình thành các tuyến đường hoa trang hoàng gắn với xây dựng nông thôn mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thắng Quân hiện nay có 1.071 hội viên. Trong những năm qua, Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới. Gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với các nhiệm vụ thường xuyên của Hội như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Cụ thể Hội đã tuyên truyền vận động chị em hội viên  và nhân dân tham gia đóng góp tiền và ngày công để xây dựng các nhà văn hóa thôn, tham gia lắp ghép cấu kiện kênh mương nội đồng với tổng diện tích 2.050m. Để giúp chị em hội viên phát triển kinh tế Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho chị em vay vốn, tổng dự nợ hiện nay là trên 7,7 tỷ đồng. Đặc biệt triển khai xây dựng “Đường hoa phụ nữ xây dựng nông thôn mới” là một mô hình tiêu biểu, được nhiều chi hội lựa chọn triển khai và đang được nhân rộng ra toàn xã. Mô hình không chỉ làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường mà còn góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Các tuyến đường trên địa bàn xã không chỉ rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn mà còn được điểm tô bởi những con đường hoa nhiều màu sắc đã cắt tỉa gọn gàng, đua nhau khoe sắc.

Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn xã Thắng Quân đã lồng ghép việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, phấn đấu hoàn thành các  tiêu chí còn lại trong năm 2020, để cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới./..

Theo Yenson.gov.vn

Tin cùng chuyên mục