Thắng Quân vững tin trước nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thắng Quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đời sống của nhân dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.

Chi bộ Nông Trường học và làm theo Bác

Những năm qua, Chi bộ Nông Trường xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, ...

Nuôi cá đặc sản thu nhập cao

Anh Nguyễn Huy Nam, thôn Văn Lập, xã Thắng Quân (Yên Sơn) nuôi cá đặc sản trên sông từ năm 2014. Lúc đầu anh Nam nuôi cá lồng đặc sản gồm cá chiên, ...

Quyết chí ắt làm nên

Miệt mài tìm tòi những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, anh Nguyễn Cường Việt, thôn Làng Chẩu, xã Thắng Quân đã trở thành người tiên phong ...