Thắng Quân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến xây dựng đô thị loại IV

Với mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 và hướng đến trở thành đô thị loại IV, là trung tâm huyện lỵ, xã Thắng Quân (Yên Sơn) đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân để cho mục tiêu “kép” này.

Thắng Quân nằm ở trung tâm huyện lỵ Yên Sơn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại đang từng bước phát triển. Theo đó, để xây dựng trung tâm huyện lỵ phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có thì điểm mấu chốt của địa phương này là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới. 4 tiêu chí còn lại phải hoàn thành trong năm nay gồm: Tiêu chí về giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; môi trường và an toàn thực phẩm.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Thắng Quân nắm tình hình sản xuất của người dân tại thôn Hòn Lau, tháng 3-2020.

Đồng chí Nguyễn Lương Hiên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để dân hiểu và đóng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo được sự thống nhất trong hành động, nhất là xóa bỏ được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Đảng ủy đã chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo phải thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tạo sự đồng thuận để nhân dân gắng sức, chung lòng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào. Bên cạnh đó, cấp ủy xã xác định phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”.

Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nên trong sản xuất nông nghiệp, Thắng Quân định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô hàng hóa lớn, bền vững. Xã đã quy hoạch các vùng sản xuất tập trung như quy hoạch vùng rừng nguyên liệu trên 78 ha tại 16 thôn trên địa bàn; vùng trồng cây ăn quả tại các thôn Văn Lập, Yên Thắng, Phú Thịnh, Ghềnh Gà, Minh Phong, Làng Chẩu với tổng diện tích trên 421 ha; vùng trồng chè tại các thôn Hồng Thái, Văn Lập, Trầm Ân, Nông Trường với diện tích 77,4 ha; quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các thôn Hòn Lau, Thắng Quân, Hồng Thái, Văn Lập, Làng Chẩu, Tiền Phong, Nghĩa Trung… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm.

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị loại IV, địa phương cũng đang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đầu tư cho hạ tầng như đường giao thông, trường học, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa... Trong đó, xã huy động đầu tư xây dựng trên 4,5 km đường liên xã, bê tông hóa trên 11 km đường liên thôn, đường vào khu sản xuất hàng hóa tập trung. Cùng với đó, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành xây dựng 2 nhà văn hóa thôn tại thôn Km 9 và thôn Nông Trường.

Ngoài ra, Thắng Quân đặt mục tiêu phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hiện tại, trên địa bàn xã có Nhà máy chế biến gỗ Woodsland, có 14 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn. Có 329 cơ sở sản xuất, dịch vụ vừa và nhỏ trên các lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, sản xuất gạch bê tông xây dựng, cơ khí… Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 36 tỷ đồng.

Xã chú trọng đến xây dựng cảnh quan môi trường. Trong đó, xã thực hiện hỗ trợ mô hình thu gom rác thải, vận động các hộ gia đình thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng 3 công trình vệ sinh (nhà tiêu, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi) đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân xây dựng mô hình nông thôn xanh - sáng - sạch - đẹp - nếp sống văn minh, tập trung lựa chọn, hướng dẫn đầu tư các vườn mẫu, trang trại mẫu của các hộ gia đình.

Với những giải pháp cụ thể, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đã và đang tạo khí thế mới ở Thắng Quân. Tất cả đều đang hướng đến mục tiêu “kép” là đạt chuẩn nông thôn mới và xây đô thị loại IV của huyện Yên Sơn.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục